Digitální vysílání

Digitální vysílání


Digitální (ne) kvalita.

14.12.2007

Digitální vysílání Většina z nás toužebně očekávala nástup digitálního vysílání, většina těch, co se už dočkala rychle vystřízlivěla. Proč? Protože jak jinak jde o peníze a u nás v České republice obzvlášť.
V rámci digitálního televizního vysílání jsou data přenášena v komprimované podobě. Čím více tato data zkomprimujeme ( stlačíme ) tím nižší bude výsledná kvalita obrazu, ale zároveň se nám do jedné „trubky“, kterou k nám televizní vysílání „poteče“ vejde vícero televizních programů a to znamená samozřejmě nižší náklady pro televizní společnosti a tím i vyšší zisky. Velice také záleží na formátu v jakém budou obrazová data komprimována.
Jednou výše zmiňovanou „trubkou“ (jedním TV kanálem) je možné přenést datový tok přibližně 23 Mb/s, který připadá na jeden multiplex. U nás je pro kompresi použit formát takový jako u DVD a to MPEG-2. U DVD se používá datový tok okolo 6 Mb/s, což myslím zaručuje naprosto dostatečnou kvalitu. Pokud by bylo v jednom multiplexu vysíláno do max. 4 TV programů, připadlo by na jeden program okolo 5 Mb/s a to by ještě dostačovalo. U digitálního vysílání v ČR se však v jednom multiplexu vysílá TV programů více a proto připadne na jednotlivé TV programy datový tok i o polovinu nižší než u DVD, což samozřejmě kvalitní obraz nezajistí.
Cestou by bylo buď snížit počet vysílaných kanálů, nebo změnit kompresní formát, který bude lépe vyhovovat pro přenos s nižším datovým tokem ( např. MPEG-4 ). Ke změně kompresního formátu zřejmě v budoucnu dojde. Tím by se kvalita digitálního vysílání měla posunout směrem nahoru, pokud toho ovšem TV společnosti nevyužijí pouze k dalšímu zvýšení počtu vysílaných programů. Co to ale bude znamenat pro nás? Samozřejmě opět sáhnout do peněženky a znovu přezbrojit, protože většina dnes prodávaných set-top-boxů MPEG-4 nepodporuje.

|Gogo|


Digitalni televize - podvod na lidi
Analýza kvality digitálního vysílání